עברית  |  Arabic  |  

פרוטוקולים

פרוטוקול מליאת המועצה 1- להורדה לחץ כאן                                   
פרוטוקול מליאת המועצה 2 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 2 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 3 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 4 -  להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 5- להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 6-  להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 7- להורדה לחץ כאן
 
פרוטוקול מליאת המועצה  8 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 1/2013 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 2/2013 -  להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 3/2013 - להורדה לחץ כאן  
פרוטוקול מליאת המועצה 3/2013 -שניה להורדה לחץ כאן
 
פרוטוקול מליאת המועצה 4/2013 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 5/2013- להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 6/2013 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 7/2013 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 8/2013 - להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה 9/2013 - להורדה לחץ כאן

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1/2014 להורדה לחץ כאן
 
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2/2014  להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2/2014  להורדה לחץ כאן

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין  3/2014  להורדה לחץ כאן
 
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 4/2014 להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 5/2014  להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 6/2014 להורדה לחץ כאן
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/2015 להורדה לחץ כאן
  - פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/2016 להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס' 2/2016   להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס' 3/2016   להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס' 4/2016   להורדה לחץ כאן.
-
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 4/2016  להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 5/2016  להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 7/2016  להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 8/2016  להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס'  8/2016   להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין       12/2016  להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין        1/2017  להורדה לחץ כאן 
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/2017  להורדה לחץ כאן
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין       02/2017 להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין    3/2017      להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 3/2017 להורדה לחץ כאן .
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 4/2017         להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 5/2017         להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1-2018         להורדה לחץ כאן. 
- פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1-2018  להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2-2018         להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 3-2018         להורדה לחץ כאן.
- פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 4-2018         להורדה לחץ כאן.


 
מועצת תל שבע   |    טל:  08-6293901/3    |    אימל: telsheva@gmail.com
 
לייבסיטי - בניית אתרים